Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Zorgaanbod

Bevolkingsonderzoek Borst, Baarmoeder & Darm

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vind je hier.

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kijken we of vrouwen van 30 tot en met 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging. Je wordt uitgenodigd op basis van je geboortejaar. Je ontvangt jouw uitnodigingsbrief rond je verjaardag. Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Vanaf 50 jaar tot je 75ste kun je meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker van de overheid. Je krijgt hier elke 3 jaar een uitnodiging voor. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. Als je een uitnodiging hebt ontvangen, kun je zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kun je doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek.  Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, nog voordat mensen klachten hebben. Dat maakt de kans op een succesvolle behandeling groter. Met het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt er onderzocht of er bloed in je ontlasting zit. Deze ontlastingstest kun je zelf doen. Als er bloed wordt gevonden zal er extra onderzoek plaatsvinden om te weten te komen waar het bloed vandaan komt. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar ontvangen elke 2 jaar automatisch een uitnodiging. Deelname is gratis.


Meer informatie
Eenvoudige medische behandelingen en onderzoeken

Voor eenvoudige medische behandelingen en onderzoeken kun je terecht bij de assistente. Ze voert ingreepjes uit zoals injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, wondverzorging, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, hechtingen verwijderen, bloeddrukmetingen, bloedsuikercontrole en urineonderzoek.

Hartfilmpje (ECG)

Bij klachten in de borststreek kan de huisarts ervoor kiezen om een hartfilmpje te maken, een ElektroCardioGram (ECG). Tijdens het onderzoek wordt er niet gefilmd, maar wordt met behulp van elektroden op de huid het elektrisch signaal van het hart opgevangen. Aan de hand van een ECG kan de huisarts de volgende afwijkingen uitsluiten en aantonen:

- Afwijkend hartritme

- Zuurstoftekort in de hartspier

- Hartinfarct (of dat er een hartinfarct is geweest)

- Blokkade in de hartzenuwen


Een ECG is een eerste aanwijzing of er iets aan de hand is met je hart. Soms is er vervolgonderzoek nodig voor het stellen van een definitieve diagnose.

Huisartsenzorg regulier

Bij ons kun je terecht voor verschillende spreekuren. Je kunt eenvoudig (online) een afspraak maken. Wist je ook dat je voor kleinere behandelingen, vragen of ondersteuning terecht kunt op de spreekuren van de assistentes of de praktijkondersteuners?

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat je klachten zodanig zijn dat je niet naar de praktijk kunt komen voor het spreekuur. Wij bezoeken dagelijks patiƫnten die fysiek niet in staat zijn om zelfstandig dan wel met begeleiding naar onze praktijk te komen. We willen je dringend vragen om bij het aanvragen van een huisbezoek kritisch te kijken of een huisbezoek echt nodig is. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.


Voor het aanvragen van een huisbezoek bel je in de ochtend naar 013 467 34 67. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is. Heeft je huisbezoek spoed? Toets dan 1 in bij het menu als je de assistente belt.

Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders

Verstrekken van medische informatie

Kinderen < 12 jaar

Bij kinderen jonger dan 12 jaar hebben de gezaghebbende ouder(s) of voogd recht op alle informatie over de behandeling van het kind, inclusief het recht op inzage en een kopie van het medisch dossier. Is het gezag toegewezen aan Ć©Ć©n van de ouders dan heeft de niet-gezaghebbende ouder geen recht op inzage van het dossier van het kind. Wel heeft deze ouder recht op ā€œbelangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens opvoeding en verzorging betreffenā€. Als huisarts verstrekken wij aan de niet-gezaghebbende ouder globale, feitelijke en belangrijke informatie over de behandeling als hierom gevraagd wordt.

Kinderen van 12, 13, 14 & 15  jaar

Bij kinderen van 12, 13, 14 of 15 jaar heeft de gezaghebbende ouder(s) recht op informatie voor zover deze informatie relevant is bij het nemen van een beslissing over de behandeling. Voor het verstrekken van deze of meer informatie is toestemming van het kind nodig. Wordt er gevraagd om een kopie of uitdraai van het dossier, dan kunnen wij alleen de gegevens verstrekken die relevant zijn bij de beslissing van het wel of niet behandelen. Voordat de gegevens verstrekt worden moeten wij dit overleggen met jouw kind.

Kinderen > 16 jaar

Vanaf de leeftijd van 16 jaar gelden dezelfde patiƫnt rechten als die van meerderjarigen. Wij zijn dus als huisarts gehouden aan ons beroepsgeheim en mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming informatie verstrekken. Vandaar dat wij het eigen mailadres en telefoonnummer van jouw zoon of dochter vragen vanaf 16 jaar.

Behandeling

Voor de behandeling van kinderen onder de 12 jaar is toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Is een kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud dan is er toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) ĆØn van het kind zelf. Is je kind 16 jaar of ouder dan hebben wij als arts alleen toestemming van jouw kind zelf nodig voor behandeling. Jouw kind moet wilsbekwaam zijn ten aanzien van de geadviseerde behandeling.

Bij een scheiding hebben in het algemeen beide ouders het gezag en daarmee is ieder de wettelijke vertegenwoordiger. In sommige situaties is het gezag aan Ć©Ć©n van de ouders toegekend of aan een voogd. De gezaghebbende partij mag dan beslissen.

Komt jouw kind met Ć©Ć©n ouder op het spreekuur, dan mogen wij als arts er in het algemeen vanuit gaan dat de andere ouder ook toestemming voor de behandeling geeft. Dit uitgangspunt geldt in het geval een behandeling noodzakelijk, niet-ingrijpend en gebruikelijk is en de arts op dat moment geen aanwijzingen heeft om te veronderstellen dat de niet-aanwezige ouder anders denkt over de behandeling. Is de behandeling ingrijpend, niet gebruikelijk of hebben wij aanwijzingen dat de andere gezaghebbende ouder er anders over denkt, dan zullen wij contact opnemen met de niet-aanwezige ouder om de expliciete toestemming te vragen.

Zorg aan kinderen van gescheiden ouders


Als ouders uit elkaar gaan moet er veel geregeld worden en zijn er veel veranderingen. Vaak gaat dit in samenspraak. Helaas zijn er ook situaties waarin dit niet in harmonie verloopt.

Wij krijgen als huisartsenpraktijk regelmatig vragen van gescheiden ouders omtrent de behandeling van hun kind(eren). Hierboven hebben wij uitleg gegeven over de manier waarop wij omgaan met het verstrekken van informatie of het inzetten van behandelingen bij kinderen. Conflicten tussen ouders mogen noodzakelijke behandeling van het kind niet in de weg staan. Ons uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.


Wat betekent dit in de praktijk?

Wij vragen je als ouders ons op de hoogte te brengen van jouw onderlinge afspraken. Wij willen graag weten hoe het ouderlijk gezag toegekend is. Daarnaast horen wij graag wat je onderling hebt afgesproken mocht het nodig zijn dat jouw kind een behandeling ondergaat of verwezen wordt voor aanvullend onderzoek of behandeling.

Voor de gewone eenvoudige huisartsgeneeskundige klachten gaan wij er vanuit, in het belang van jouw kind, dat de ouder die op het spreekuur komt ook beslist namens de niet-aanwezige ouder. Hebben wij hier twijfel over, dan zullen we contact opnemen met de niet-aanwezige ouder. Bij ingrijpende behandelingen streven wij er naar beide ouders op de hoogte te brengen en toestemming te vragen, zolang dat medisch verantwoord is. Wij zullen niet automatisch verslag uitbrengen wanneer er een bezoek aan de huisarts geweest is. Je mag wel navraag doen en afhankelijk van de leeftijd van jouw kind zullen wij informatie verstrekken. Zie hiervoor ook onderstaande uitgebreide toelichting.

Met deze afspraken kunnen wij jouw kind de beste zorg bieden, terwijl wij zo veel mogelijk rekening houden met jouw rechten als gezaghebbende ouder.

Onze werkwijze is gebaseerd op de KNMG-wegwijzer ā€˜Toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigenā€™. Met behandeling wordt ook medisch onderzoek en een verwijzing verstaan. De KNMG is de Nederlandse artsenfederatie.

Kleine chirurgische ingrepen

Bij ons kun je terecht voor kleine chirurgische verrichtingen zoals het hechten van verwondingen, het verwijderen van bijvoorbeeld moedervlekken, steelwratten, talgklieren of vetbulten.

Levenseinde / behandelwensen

Als je een zwakke gezondheid hebt, heb je meer kans om ernstig ziek te worden en te overlijden door ziekten. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. Het is goed om na te denken over wat jouw wensen zijn als je erg ziek wordt en kunt overlijden. Misschien heb je hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of je nog naar een ziekenhuis wilt als je erg ziek wordt. En of je wel of niet gereanimeerd wilt worden. Vertel het aan jouw naasten en je huisarts. Geef jouw huisarts ook een wilsverklaring als je deze hebt. Klik hier voor meer informatie over ā€˜wilsverklaringenā€™ of gebruik de keuzehulp om na te denken over wat voor je belangrijk is als het gaat om zorg en behandeling, en wat je wensen zijn voor nu en later.


Ga naar keuzehulp
Medische verklaringen

De huisarts is gebonden aan de regels over medische verklaringen, opgesteld door de medische beroepsgroep KNMG. Hierin is afgesproken dat de huisarts, als behandelend arts, geen verklaringen afgeeft over o.a. arbeids(on)geschiktheid, annuleren van een reis, schoolverzuim, huisvesting en dergelijke. De huisarts is geen controlerend arts en is hiertoe ook niet opgeleid. Uitgebreidere schriftelijke informatie over dit onderwerp (in meerdere talen), kun je vinden op de website van KNMG.


Meer informatie
Psychische klachten

Je kunt met psychische klachten zoals angst en depressieve klachten, burn-out, slaapproblemen, relatieproblemen, stress en spanningsklachten terecht bij onze praktijkondersteuner voor psychologische ondersteuning (POH-GGZ).

Urine onderzoek

Wil je urine laten onderzoeken bij plasklachten (mictieklachten)? Dat kan! Je kunt het beste ochtendurine opvangen en dit voor 10.00 uur bij de balie assistente inleveren.

Reizigersvaccinaties (niet in de praktijk)

Ga je op reis? Dan is het verstandig om uit te zoeken of en welke vaccinaties je nodig hebt. Voor reizigerszorg kan je niet in onze praktijk terecht. Kijk voor meer informatie op www.ggdreisvaccinaties.nl en maak zo nodig een afspraak bij de GGD.

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
Omdat preventie van hart- en vaatziekte steeds belangrijker wordt, hebben we een cardiovasculair risicospreekuur. Iedereen die extra risico loopt op een hart- en vaatziekte of al een hart- of vaatziekte heeft doorgemaakt en hiervoor niet meer onder behandeling is van de specialist, komt hiervoor in aanmerking.
Chronische ziekten
Je kunt voor begeleiding van suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma en COPD terecht bij de praktijkondersteuners van de huisarts (POH), tenzij je hier voor onder behandeling bent bij de specialist. Dit zijn gespecialiseerde medewerkers die de huisarts ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische ziekte.
Longfunctieonderzoek
Bij klachten van benauwdheid of kortademigheid kan door de huisarts een longfunctietest (spirometrie) aangevraagd worden. Dit onderzoek vindt plaats op de praktijk.
Thuis bloeddruk meten
Steeds meer mensen hebben een bloeddrukmeter in huis. Een goede bloeddrukmeter moet aan een aantal eisen voldoen. Als je overweegt een bloeddrukmeter aan te schaffen, kijk dan op de site van de Nederlandse Hartstichting. Zij hebben een lijst met goedgekeurde meters.
Wratten behandeling
Als je last hebt van wratten op je voeten of andere lichaamsdelen, dan kun je deze door de huisarts laten verwijderen. Wratten die van kleur veranderen, pijnlijk zijn, bloeden, jeuken of groter worden moet je altijd door de huisarts laten bekijken. Ook als je last hebt van wratten bij de geslachtsorganen (genitale wratten) en ouderdomswratten is het verstandig de huisarts te raadplegen.


De huisarts kan een wrat op verschillende manieren verwijderen. Welke methode wordt gekozen, is afhankelijk van de plek, de grootte en de oorzaak van de wrat. De meest gebruikte methode is bevriezen met een stikstofbehandeling. Stikstof bevriest de wrat en de huid eromheen, waardoor de wrat kan afsterven. Er ontstaat meestal een blaar die binnen een week verdwijnt. Voor een stikstofbehandeling kun je een afspraak maken bij de assistente via 013 467 34 67 of binnen lopen op het inloopspreekuur bij de assistente op woensdag van 14.00-15.00 uur of op donderdag van 10.00-11.00 uur.


Wratten hoeven alleen maar behandeld te worden als ze last bezorgen. Sommige mensen vinden wratten erg lelijk en laten ze daarom weghalen. Als je twijfelt of een bobbeltje een wrat is, laat het eerst zien tijdens de afspraak bij de assistente of maak een afspraak met de huisarts.
Ouderenzorg
Wij vinden de zorgen voor onze oudere patiƫnten erg belangrijk omdat met het vorderen van de leeftijd de kwetsbaarheid toe kan nemen. Om dit te beoordelen benaderen wij zelfstandig wonende ouderen met een vragenlijst. Hiermee willen wij bereiken dat ouderen zo gezond mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij werken nauw samen met de thuiszorg en hebben regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde.
Passanten
Als je niet bent ingeschreven in onze praktijk en toch dringend medische hulp nodig hebt, ben je ook welkom. Het is wel raadzaam om van tevoren even te bellen voor het maken van een afspraak. Als je naar de praktijk komt, verzoeken wij je je identiteitsgegevens en eventuele zorgverzekeringspas mee te brengen. Passanten moeten het consult vooraf betalen. Er is mogelijkheid tot pinnen in onze praktijk. De gemiddelde kosten van een consult bedragen rond de 75 euro
Rijbewijskeuring
Je kan bij ons niet terecht voor rijbewijskeuringen.

Wij verwijzen hiervoor naar www.rijbewijskeuringsarts.nl of 085-0180800
Prostaatonderzoek
Meer info

Meer info